وجه تسمیه کویر لوت

تاکنون در نوشته ها و شنیده ها نام های متفاوتی مانند پلایا، صحرا، دشت و بیابان در مورد نام کویر لوت دیده و شنیده ایم. وجه تسمیه این نام های متفاوت از کجا آمده است و کدام تعریف در مورد کویر لوت کاملتر و جامعتر است و مصداق دارد.

ادامه خواندن “وجه تسمیه کویر لوت”

شانزده نکته، که نمی دانیم!

قانون ۸۰/۲۰
۸۰ درصد ارزشی که بدست می آورید، نتیجه ی ۲۰ درصد از تلاشی است که انجام می دهید.
اکثر کارها و مشغولیت های ما مفید نیستند.

قانون پارکینسون
میتوانید کارها را خیلی سریع تر از آنچه که فکر می کنید انجام بدهید! ادامه خواندن “شانزده نکته، که نمی دانیم!”

طرح مثلث توسعه استان کرمان

طرح مثلث توسعه استان کرمان

 مدل مدیریتی مثلث توسعه برای استفاده از همه‌ی ظرفیت‌های استان کرمان توسط آقای رزم حسینی استاندار کرمان تشریح گردید.

استاندار معتقد است که توسعه به مشارکت همه ارگان ها نیاز دارد و دولت به تنهایی قادر به اجرای طرحهای توسعه نمی باشد. ادامه خواندن “طرح مثلث توسعه استان کرمان”